• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رشته کوه های تخت سلیمان و کلارستان
ایران - استان مازندران - ساری - ساری
ایران - استان مازندران - ساری

رشته کوه های تخت سلیمان و کلارستان

رشته کوه های تخت سلیمان و کلارستان
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: مازندران
شهر: ساری
آدرس: ایران - مازندران - ساری - ساری
این کوه ها خط الرأس مرز طبیعی مازندران با تهران محسوب می شوند.جهت این رشته کوه نیز غربی – شرقی است .تعدادی از قله های مهم این کوه ها عبارتنداز:
قله علم کوه 4850متر ارتفاع دارد .از جهت شمال به شانه کوه، از جنوب به قلل خراسان و از شرق به سیاه سنگ متصل می گردد. در جهت غرب دماغه آن ، یخچال هفت خوان و بخچال شمال غربی علم چال قرار گرفته است. بزرگ ترین و بلند ترین دیواره کوهستانی ایران است و از کف یخچال علم چال حدود 800 متر ارتفاع دارد.
این کوه دارای دو شاخک به ارتفاع 4750 متر (یکی در شرق به نام شاخک شرقی علم کوه و دیگری در غرب به نام شاخک غربی علم کوه) است .چهار یخچال عظیم در چهار جبهه این کوه واقع شده است.
قله تخت سلیمان که 4643 متر ارتفاع دارد و از جهت شمال به قلل سیاه گوگ و از سمت جنوب به قله شانه کوه متصل است.
قلل خراسان که به علت داشتن خرس هایی زیاد یه خرسان معروف شده ، از دو قله متصل به هم شمالی و جنوبی به ارتفاع 4640 متر تشکیل شده است. این قله پس از قله دماوند و سبلان مرتفع ترین قله کشور است.
قله چالون که 4550 متر ارتفاع دارد. از سمت شمال به قله سیاه کمان، از جنوب غرب به سیاه سنگ و شاخک شرقی علم کوه و از سمت شمال شرق به قله پسند کوه متصل است. یخچال علم چال در غرب و یخچال چالون در جنوب شرقی آن واقع شده اند.
قله شانه کوه با 4450 متر ارتفاع از طرف جنوب به گردنه معروف علم کوه و ازطرف شمال به قله تخت سلیمان متصل است. به علت شباهتش به دندانه های شانه، به شانه کوه معروف است.
قله رستم نشیب که 4460 متر ارتفاع دارد و آخرین قله حد شمالی کوه های تخت سلیمان است. این قله از سمت شمال ، به وسیله گردنه مرتفع 4200 متری قله کالاهو و از سمت جنوب به قله سیاه گوگ متصل است. در اطراف این قله چمن های زیادی وجود دارد و به همین علت به صورت یکی از بزرگ ترین شکارگاه های البرز درآمده و مرکز انواع شکارهای کوهی است.
قله سیالان با 4250 متر ارتفاع در جنوب شهرستان تنکابن قرار دارد. صعود به این کوه از تنکابن بی اندازه لذت بخش است، زیرا مسیر آن از میان جنگل های سرسبز شمال می گذرد و زیبایی فوق العاده ای دارد.
سیالان جلوه های طبیعی بسیار جالبی دارد؛ از یک طرف چشم اندازی به دریا دارد و از طرف دیگر به قسمت برف پوش کوه های اطراف که دامنه های آن در بهار و تابستان از ریواس و گل های قرمز رنگ پوشیده می شود