• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پناهگاه حیات وحش دشت ناز
ایران - استان مازندران - ساری - شمال شرقی ساری
ایران - استان مازندران - ساری

پناهگاه حیات وحش دشت ناز

پناهگاه حیات وحش دشت ناز
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: مازندران
شهر: ساری
آدرس: ایران - مازندران - ساری - شمال شرقی ساری
این پناه گاه که درحدود 55 هکتار وسعت دارد و در شمال شرقی ساری ‏با فضایی از جنگل های جلگه ای قرار گرفته ، از سال 1346 به صورت محل تکثیر گوزن زرد ایرانی درآمده است در این پناه گاه ضمن حفاظت ونگهداری گوزن زرد ایرانی که تعلیف آن ها دستی صورت می گیرد همه ساله تعدادی ز گوزن های تولید شده را به زیست گاه های اصلی ، یعنی حواشی رودخانه های دز و کارون منتقل می کنند. تعدادی ار گوزن های این پناه گاه به جزیره اشک در دریاچه ارومیه نیز انتقال داده شده اند. پیرامون این پناه گاه حصارکشی شده است و گوزن ها را از پشت دیوارهای سیمی می توان مشاهده کرد.