• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار دیو سفید
ایران - استان مازندران - ساری - محلی به نام مازگاه ، در کنار قله دیو سفید
ایران - استان مازندران - ساری

غار دیو سفید

غار دیو سفید
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: مازندران
شهر: ساری
آدرس: ایران - مازندران - ساری - محلی به نام مازگاه ، در کنار قله دیو سفید
این غار در محلی به نام مازگاه ، در کنار قله دیو سفید که دارای موقعیت استحفاظی خاصی است، قرار گرفته است و در گذشته های بسیار دور به عنوان دژ مورد استفاده اسپهبدان مازندران بود. در فاصله دریا تا قله و غار دیو سفید ، هشت قلعه که امروزه به صورت تپه های باستانی در آمده اند قرار دارد.