• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مرداب کندوچال
ایران - استان مازندران - چالوس - جنگل "فی ین "
ایران - استان مازندران - چالوس

مرداب کندوچال

مرداب کندوچال
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: مازندران
شهر: چالوس
آدرس: ایران - مازندران - چالوس - جنگل "فی ین "
این مرداب در میان جنگل انبوه "فی ین " قرار گرفته است . این تالاب یک هکتار وسعت و حدود 4 تا 5 متر عمق دارد. آب آن از چشمه های اطراف تأمین می شود و شیرین است. غیر از درختان جنگلی که دور تا دور آن را فراگرفته اند پیرامون و سطح مرداب نیز پر از نی وگیاهان مردابی است. این تالاب درارتفاع 730 متری دریا قرار گرفته است و مأمن پرندگان و آبشخور وحوش است و محوطه ای برای اقامت چادر زدن دارد و می تواند مورد استفاده گردشگری نیز قرار گیرد.