• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پارک جنگلی نمک آبرود
ایران - استان مازندران - چالوس - چالوس
ایران - استان مازندران - چالوس

پارک جنگلی نمک آبرود

پارک جنگلی نمک آبرود
نوع محل: تفریحی
کشور: ایران
استان: مازندران
شهر: چالوس
آدرس: ایران - مازندران - چالوس - چالوس
این پارک بیش از 200 هکتار مساحت دارد و مانند سایر پارک های ‏جنگلی درختان خودرو و انبوهی را در خود جای داده است.گونه های مختلف گیاهان شمشاد، توسکا، ملچ و افرا از جمله این درختان هستند که عمر درختان شمشاد آن بیش از 700 سال برآورد گردیده است.
‏پارک نمک آبرود با طبیعت بکر و وحشی ، ضمن حفظ سیستم های اکو‏لوژیکی به عنوان یکی از پارک های جنگلی زیبای جهان محسوب می شود .در حال حاضر از این پارک مسافران و اهالی شهرهای مجاور بهره مند می شوند .