• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رودخانه شراء (قره چای )
ایران - استان مرکزی - ساوه - ساوه
ایران - استان مرکزی - ساوه

رودخانه شراء (قره چای )

رودخانه شراء (قره چای )
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهر: ساوه
آدرس: ایران - مرکزی - ساوه - ساوه
این رودخانه از حوزه های آبریز عمارت، اسکان، عباس آباد ، کله و نهرمیان یعنی از ارتفاعات منطقه سربند در منتهی الیه جنوب غربی استان سرچشمه می گیرد و پس از مشروب کردن سربند وارد دهستان شرا می شود و پس از طی چندین کیلومتر به کویر نمک می ریزد. این رودخانه به ویژه در قسمت اول مسیر خود از منطقه سربند تا جایی که از استان خارج می شود، مناظری بسیار زیبا پدید می آورد که از دیدگاه تفرجگاهی بسیار مهم اند.. تراکم این مناظر به ویژه در منطقه سربند که چشمه ها و سرشاخه های متعدد رودخانه را در بر گرفته، بسیار جالب توجه است. همچنین از مناظر بدیع و بسیار زیبای مسیر این رودخانه می توان به روستاهای قزجاقیه و قزلباش در دهستان رودبار اشاره کرد.