• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه اسماعیلیه
ایران - استان مرکزی - ساوه - درکنار روستای قزقلعه در 35 کیلومتری جنوب غربی ساوه
ایران - استان مرکزی - ساوه

قلعه اسماعیلیه

قلعه اسماعیلیه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ازهزاره چهارم و پنجم قبل از میلاد
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهر: ساوه
آدرس: ایران - مرکزی - ساوه - درکنار روستای قزقلعه در 35 کیلومتری جنوب غربی ساوه
این قلعه درکنار روستای "قزقلعه" بر روی کوه قره داغ در35 کیلومتری جنوب غربی ساوه ساخته شده است. وضع طبیعی کوهی که قلعه در آن بنا شده است ، دسترسی به آن را مشکل می سازد. در مرتفع ترین سطح صخره یک تکه به نظر می رسد قلعه ای بنا شده که با استادی و مهارت تمام نقب هایی در آن تعبیه شده است که هرکدام نوعی سنگر دفاعی به حساب می آ یند. کنار قلعه در دل سنگ کوه، آب انباری دیده می شود. از دروازه به قلعه ، جاده خاکریز سربالایی وجود داشته که بقایایی از آن هنوز باقی مانده است. ابعاد قلعه در جبهه جنوب غربی و شمال شرقی30/25 ‏متر و در جبهه شرقی- شمال غربی 24متراست. ساختمان
‏اصلی قلعه بر روی تراسی رو به دشت ساوه قرار دارد.
قرینه سازی در ساختمان بنا بسیار دقیق رعا یت شده است. در هر طرف راهرو، سه اطاق ساخته شده که به ایوان ارتباط دارند. در جوار، بنای اصلی، سمت درواز، بنای دیگری احداث شده که نماز خانه ای در محراب آن قرار دارد و محراب آن هنوز در قسمت جنوب غربی د یده می شود.در شمال قلعه بقایای یک آبادی و تپه ای وجود دارد که در آن سفال هایی ازهزاره چهارم و پنجم قبل از میلاد پیدا شده است