• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار قلعه جوق
ایران - استان مرکزی - اراک - در نزدیکی قریه چهره قان از روستاهای بخش وفس شهرستان اراک در د‏ل کوهی موسوم به "قوزی شلاق"
ایران - استان مرکزی - اراک

غار قلعه جوق

غار قلعه جوق
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهر: اراک
آدرس: ایران - مرکزی - اراک - در نزدیکی قریه چهره قان از روستاهای بخش وفس شهرستان اراک در د‏ل کوهی موسوم به "قوزی شلاق"
این غار در نزدیکی قریه چهره قان از روستاهای بخش وفس شهرستان اراک در د‏ل کوهی موسوم به "قوزی شلاق" واقع شده است. این غار دارای دو دهانه در ارتفاع 8 متری ویک د‏هانه در ارتفاع 0‏ا متری از سطح زمین است که دسترسی به آن ازطریق نردبان میسر می باشد. این غار در واقع یک دخمه یا "استودان" است و به استو دان های موجود در فارس و اطراف تخت جمشید شباهت دارد.