• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار هیزدج
ایران - استان مرکزی - اراک - در ‏نز‏دیکی روستای هیزدج در دامنه های شمال غربی کوه "قوزی قشلاق"
ایران - استان مرکزی - اراک

غار هیزدج

غار هیزدج
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهر: اراک
آدرس: ایران - مرکزی - اراک - در ‏نز‏دیکی روستای هیزدج در دامنه های شمال غربی کوه "قوزی قشلاق"
این غار در ‏نز‏دیکی روستای هیزدج در دامنه های شمال غربی کوه "قوزی قشلاق" واقع شده وبا غارقلعه جوق بیش از 6کیلومتر فاصله دارد. دهانه غار به قلعه مخروبه ای بازمی شود. آنچه بیش ازهمه دراین نقطه وشاید درسرتاسرغاردیدنی وقابل توجه است آویزهای آهکی شگفت انگیزی است که از بدنه وسقف غار آویخته شده و صاف و صیقلی است. در فاصله 80کیلومتری از دها‏نه غار، مدخلی کوچک وجود دارد که درپشت آن آب انبار بزرگی باگنجایش 40000 ‏لیتر آب قرار‏دارد که آب آن ازشکاف های بالایی کوه تامین می شود.