• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امام زاده حواخاتون
ایران - استان مرکزی - اراک - در جنوب شرقی روستای موت آباد، در حدود 15 ‏کیلومتری جاده اراک - قم
ایران - استان مرکزی - اراک

امام زاده حواخاتون

امام زاده حواخاتون
نوع محل: زیارتی
تاریخ: د‏وره صفویه
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهر: اراک
آدرس: ایران - مرکزی - اراک - در جنوب شرقی روستای موت آباد، در حدود 15 ‏کیلومتری جاده اراک - قم
این بنا در جنوب شرقی روستای موت آباد، در حدود 15 ‏کیلومتری جاده اراک - قم واقع شده است. بنای امام زاده از سه قسمت مجزا ساخته شده و در آن چند سنگ نوشته موجود است که بر روی یکی از آن ها تاریخ487 ه . ق ثبت شده است. ایوان رفیع امام زاد. دارای طاقی به ارتفاع تقریبی 5 ‏متر است. گنبد بنا از نوع هرمی است که باکاشی تزئین شده است. طبق روایات سا لمندان آبادی، این بنا توسط شاه طهماسب
‏صفوی تعمیر شده است.