• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رودخانه کل( شور)
ایران - استان هرمزگان - بندر عباس - 70 کیلومتری غرب بندر عباس
ایران - استان هرمزگان - بندر عباس

رودخانه کل( شور)

رودخانه کل( شور)
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: هرمزگان
شهر: بندر عباس
آدرس: ایران - هرمزگان - بندر عباس - 70 کیلومتری غرب بندر عباس
آغاز این رود با نام رود شور، از کوه های شمالی بخش سعادت آباد سرچشمه می گیرد و به سمت جنوب جریان می یابد. سپس با دریافت آب شاخه ای دیگر، در حدود 70 ‏کیلومتری غرب بندرعباس با نام رودخانه کل به خلیج فارس می ریزد. شاخه های این رودخانه عبارت اند از:رود شور، رود کریم آباد، رود رسول، کشک رود، عکس رستم و رود بان. این رود به واسطه عبور از تشکیلات نمکی دوره میوسن شور و غیرقابل
‏استفاد ه است؛ به طوری که در طول مسیر چندصد کیلومتری آن ، آبادی و روستایی به وجود نیامده است.