• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده عبدالله
ایران - استان همدان - همدان - همدان - میدان و محله ای به همین نام
ایران - استان همدان - همدان

امامزاده عبدالله

امامزاده عبدالله
نوع محل: زیارتی
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: همدان
آدرس: ایران - همدان - همدان - همدان - میدان و محله ای به همین نام
بنای‌ این‌ امام‌زاده‌ در میدان‌ و محله‌ای‌ به‌ همین‌ نام‌ قرار دارد. این‌ بنا دارای‌ طرح‌ ۲۴ضلعی‌ دایره‌ مانندی‌ است‌ که‌ دورنمای‌ بیرونی‌ آن‌ ۱۲ طاق‌ نما و ۱۲ جرز دارد. مصالح‌ بخش‌ زیرین‌ بقعه‌ تا ارتفاع‌۹۰ سانتی‌ متر از سنگ‌ خارا و از این‌ قسمت‌ به‌ بالا آجری‌ است‌. سقف‌ بنا گنبدی‌ است‌ و داخل‌ آن‌ با اندود گچ‌ رنگ‌آمیزی‌ شده‌ و بالای‌ این‌ قسمت‌ تا زیر ساقه‌ گنبد آینه‌ کاری‌ شده‌ است‌. در قسمت‌ بالای‌ آینه‌ کاری‌ کتیبه‌ای‌ به‌خط‌ ثلث‌ وجود دارد. شبستان‌ بقعه‌ بسیار کوچک‌ است‌ و دو ورودی‌ مقابل‌ هم‌ دارد. داخل‌ بقعه‌ دو گور وجود دارد که‌ به‌ پدر و پسری‌ بنام‌های‌ احمد و عبدالله‌ ابن‌ احمد از نوادگان‌ امام‌ موسی‌ (ع‌) تعلق‌ دارد.