• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ماکو
ایران - استان آذربایجان غربی - ماکو
ایران - استان آذربایجان غربی - ماکو

ماکو

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان آذربایجان غربی

معرفی شهر ماکو

شهر ماکو یکی از قلاع محکم سرحدات ایران و عثمانی محسوب می‌شد، چنانکه در سنه 1045 هجری، سلطان مراد چهارم عثمانی، قره مصطفی پاشا، یکی از سرداران معروف خود را برای خرابی قلعه نظامی این شهر مامور کرد، ولی با مرگ سلطان مراد چهارم این دستور عملی نشد. در زمان صفویه نیز قلعه نظامی ماکو برای دولت ایران و قلعه کاتور در ایالت وان برای دولت عثمانی اهمیت خاصی داشت. در سال 1052 هـ.ق به فرمان شاه عباس دوم قلعه ماکو را به علت آنکه پناهگاه مفسدان شده بود ویران ساختند. شهر ماکو در طول تاریخ به اسامی مختلفی یاد شده که به شرح زیر است:
- به روایتی اسم قدیمی ماکو «شاوارشان» بود که از کیارستان که امروزه به نام سیاوش معروف است،‌ اخذ شده است.
- اسم ماکو را «آرتاز»، «قلعه قبان» و «روساومکی» (محلی مرتفع گوسفند و آغل زمستانی) نیز می‌گفتند که احتمالاً به علت خوبی مراتع از طرف ارامنه منطقه نامگذاری شده بود.
- شهر ماکو علاوه بر آنکه از نظر ساختار فیزیکی شهر جالب توجهی است، دارای آثار متعدد باستانی و تاریخی نیز است که شرح آنها ذکر خواهد شد.

نقاط فرهنگی ماکو

کاخ موزه ماکو