• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار قديمي
ایران - استان همدان - همدان - همدان - محدوده خیابان های باباطاهر، اکباتان و شهدا
ایران - استان همدان - همدان

بازار قديمي

بازار قديمي
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجار
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: همدان
آدرس: ایران - همدان - همدان - همدان - محدوده خیابان های باباطاهر، اکباتان و شهدا
مجموعه بازار همدان که در محدوده خیابان های باباطاهر اکباتان و شهدا قرار دارد، عمدتا به دوره قاجاریه مربوط می شود. این بازار دارای 30 راسته است و هر راسته به صنف و حرفه ای خاص تعلق دارد. از جمله بازار زرگرها، قصاب ها، مسگرها قناد ها و نظایر آن. از مجموعه راسته های موجود در بازار همدان به غیر بازار همدان به غیر از راسته های مسجد جامع، قصاب ها، قناد ها، نخود بریز ها، حلبی سازها، صحاف خانه، کفش دوز ها، حلاج خانه و سمسار ها بقیه راسته بازار ها بدون سقف است . سقف تعدادی از راسته ها ی مسقف فبزی و جدید است و بازار هایی که فعلا سقف ندارند در گذشته دارای سقف بوده اند. در این مجموعه حدود 24 سرا وجود دارد که نماینگر رونق اقتصادی همدان در دوره های گذشته است که به مرور زمان آسیب هائی دیده اند و بعضی از راسته ها هم صدماتی دیده اند. راسته های بازار همدان عبارت اند از:راسته بازار زرگرها، صندوق ساز ها، مسجد جامع، چلنگرها، قصاب ها، قناد ها، مسگر ها، شیشه فروش ها، قبله، پیامبر، نخود بریز ها، حلبی ساز ها، و....