• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قبر اسکندر
ایران - استان همدان - همدان - همدان – خیابان نظر بیک نزدیک تپه هگمتانه
ایران - استان همدان - همدان

قبر اسکندر

قبر اسکندر
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: همدان
آدرس: ایران - همدان - همدان - همدان – خیابان نظر بیک نزدیک تپه هگمتانه
این مقبره در شهر همدان و در خیابان نظر بیک نزدیک تپه هگمتانه واقع شده است. در مورد صاحب قبر نظراتی ابراز شده است. گروهی او را پیر و مرشد و گروهی دیگر اسکندر مقدونی می دانند.. برخی نیز قبر را متعلق به سردار اسکندر مقدونی هفایستون می دانند که می دانند که در همدان کشته شد.بنا به گفته اهالی در این مقبره سنگ قبری وجود داشت که توسط افراد ناشناس به سرقت رفته است.