• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر درياچه پشت سد اكباتان
ایران - استان همدان - همدان - 9 کیلومتری جنوب شرقی همدان
ایران - استان همدان - همدان

درياچه پشت سد اكباتان

درياچه پشت سد اكباتان
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: همدان
آدرس: ایران - همدان - همدان - 9 کیلومتری جنوب شرقی همدان
این‌ دریاچه‌ در جنوب‌ شرق‌ شهر همدان‌ واقع‌ شده‌ است‌. این‌ دریاچه‌ حدود ۶۰ هکتاروسعت‌ دارد و حداکثر و حداقل‌ عمق‌ آن‌ به‌ ترتیب‌ ۳۲ و ۱۸ متر است‌. پیرامون‌ سد را جنگل‌ کاری‌ کرده‌اند ودریاچه‌ آن‌ برای‌ عملیات‌ آموزشی‌، آزمایشی‌ و نظامی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. وجود برق‌، دسترسی‌ مناسب‌،طبیعت‌ زیبای‌ فضای‌ پیرامون‌ و فاصله‌ اندک‌ آن‌ با شهر همدان‌ این‌ دریاچه‌ را به‌ تفرجگاهی‌ مناسب‌ تبدیل‌ کرده ‌است‌