• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر شیر سنگی
ایران - استان همدان - همدان - همدان - در پارک و میدان شیر سنگ
ایران - استان همدان - همدان

شیر سنگی

شیر سنگی
نوع محل: تاریخی
تاریخ: اشکانیان سال 319
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: همدان
آدرس: ایران - همدان - همدان - همدان - در پارک و میدان شیر سنگ
این‌ مجسمه‌ در پارک‌ و میدان‌ سنگ‌ شیر واقع‌ شده‌ است‌. طول این مجسمه کمی بیش از 2 متر و عرض آن 115 سانتی متر و ارتفاع قسمت سینه آن 120 سانتی متر است. ظاهراً این‌ مجسمه‌ در زمان‌ اشکانیان‌ همراه با مجسمه دیگری که نظیر و قرینه آن بود در کنار یکی از دروازه های شهر نصب بود. بعد ها عرب ها آن دروازه را باب الاسد خواندند و در سال 319 هجری توسط دیلمیان ویران گردید. در مورد زمان‌ ساخت‌ آن‌ نظرات‌ گوناگونی‌ وجود دارد. از مادها تا پارتیان‌ را سازنده ‌آن‌ می‌دانند، اما این‌ نظر بیشتر مطرح‌ است‌ که‌ اسکندر مقدونی‌ به‌ یاد سردار بزرگ‌ خود هفاسیتون‌، دستور ساخت ‌آنرا داده‌ و در قسمت دروازه شرقی هگماتنه نصب شد.
مجسمه شیر سنگی قرن ها در کنار تپه مصلی افتاده بود، سرانجام در سال 1328 شمسی بر پایه ای مستطیل شکل از سنگ گرانیت استوار شد و در محل فعلی نصب گردید. پاهای مجسمه شکسته و به علت صدماتی که به آن وارد شده است شکل و شمایل اولیه خود را از دست داده است.