• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار بگلیجه
ایران - استان همدان - همدان - همدان - روستای سرخ آباد
ایران - استان همدان - همدان

غار بگلیجه

غار بگلیجه
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: همدان
آدرس: ایران - همدان - همدان - همدان - روستای سرخ آباد
این‌ غار در نزدیکی‌ روستای‌ سرخ‌ آباد همدان‌ واقع‌ شده‌ و همانند چاهی‌ است‌ که‌ برای‌ ورودبه‌ آن‌ باید از وسایل‌ فنی‌ استفاده‌ کرد. غار بگلیجه‌ استالاگمیت‌های‌ زیبایی‌ دارد و طول‌ آن‌ در حدود ۵۰ متر است‌.