• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار هیزج
ایران - استان همدان - همدان - همدان - روستای هیزج
ایران - استان همدان - همدان

غار هیزج

غار هیزج
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: همدان
آدرس: ایران - همدان - همدان - همدان - روستای هیزج
این‌ غار در قریه‌ هیزج‌ واقع‌ شده‌ است‌ و در زبان‌ محلی‌ زاغه‌ دره‌سی‌ گفته‌ می‌شود. پس‌ از عبور از دهانه‌ غار، تالاری‌ به‌ طول‌ ۱۲ متر وجود دارد و پس‌ از آن‌ تالار محوطه‌ وسیعی‌ قرار دارد که‌ یک‌ راه‌ فرعی‌ در گوشه‌ آن‌ و تخته‌ سنگ‌های‌ عظیم‌ ریزشی‌ در قسمت‌ دیگر آن‌ دیده‌ می‌شود. غار به‌ شکل‌ دهلیزی‌ ساده‌ و بدنه‌ای ‌صاف‌ تا عمق‌ ۱۵۰ متری‌ ادامه‌ دارد. در این‌ فاصله‌ محوطه‌ دیگری‌ بوجود آمده‌ است‌ که‌ دهانه‌ آن‌ها نیز همانند پیش‌ بندی‌ آویخته‌ است‌. پس‌ از طی‌ مسافتی‌ پهنای‌ غار قدری‌ کمتر و سقف‌ آن‌ کوتاهتر می‌شود. در این‌ قسمت ‌تپه‌ کوچکی‌ از خاک‌ رسوبی‌ وجود دارد. در گوشه‌ تالار، دهانه‌ کوتاهی‌ است‌ که‌ به‌ دهلیز وسیع‌ و همواری‌ راه‌ دارد.در کنار چپ‌ دهلیز یک‌ حفره‌ ۵ متری‌ است‌. این‌ غار سر راه‌ اراک‌ - همدان‌ قرار دارد و طول‌ آن‌ ۵۲۰ متر است‌. آنچه‌ بیشتر از همه‌ در این‌ غار جالب‌ توجه‌ است‌، آویزه‌های‌ آهکی‌ عجیبی‌ است‌ که‌ مانند قندیلی‌ کامل‌ از بدنه‌ غار آویزان‌ شده‌ است‌.