• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر كاخ هگمتانه
ایران - استان همدان - همدان - شهر همدان فعلی و هگمتانه قدیمی
ایران - استان همدان - همدان

كاخ هگمتانه

كاخ هگمتانه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قرن هشتم قبل از میلاد سال 614
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: همدان
آدرس: ایران - همدان - همدان - شهر همدان فعلی و هگمتانه قدیمی
این کاخ در شهر همدان فعلی و هگمتانه قدیمی قرار دارد و بنا به روایت های تاریخی . در قرن هشتم فبل ازد میلاد ساخته شده است . این کاخ در دوران اقتدار نظام سیاسی مادها . پس از تشکیل دولت مرکزی و تسخیر آشور در سال 614 قبل از میلاد توسط کیاکسار مادی و با همدستی نابوپولاسار بابلی ساخته شد . در تزیین و ساخت آن از غنیایم به دست آمده از فتح نینوا استفاده شده است .