• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر موزه تاریخ طبیعی
ایران - استان همدان - همدان - دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی
ایران - استان همدان - همدان

موزه تاریخ طبیعی

موزه تاریخ طبیعی
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 1351 سال
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: همدان
آدرس: ایران - همدان - همدان - دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی
این‌ موزه‌ در دانشکده‌ کشاورزی‌ دانشگاه‌ بوعلی‌ همدان‌ قرار دارد و از سال‌ ۱۳۵۱ افتتاح‌ شده‌ است‌.این‌ موزه‌ در زمینی‌ با زیر بنای‌ ۱۸۰۰ متر مربع‌ ساخته‌ شده‌ و سه‌ سالن‌ دارد. در سالن‌ شماره ‌یک‌ این‌ موزه‌، پستانداران‌ و پرندگان‌، در سالن‌ شماره‌ دو آبزیان‌ و خزندگان‌ و در سالن‌ شماره‌ سه‌ فسیل‌ها وکانی‌ها به‌ نمایش‌ گذاشته‌ شده‌اند.
در این‌ موزه‌ نزدیک‌ به‌ ۷۰۰۰ نمونه‌ از این‌ سه‌ رده‌ نگهداری‌ می‌شود. این‌ مجموعه‌ بصورت‌ قفسه‌های‌ شیشه‌ای‌ مناسب‌ با جثه‌ جانوران‌ طراحی‌ و بصورت‌ «دیوراما» تزیین‌ شده‌ است‌ تا محیط‌ طبیعی‌ زندگی‌ جانوران‌رادر ذهن‌ بازدید کنندگان‌ تداعی‌ کند.