• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده ازنا و (عین و غین )
ایران - استان همدان - همدان - همدان - روستای ازنا و بخش فامنین روی تپه ای
ایران - استان همدان - همدان

امامزاده ازنا و (عین و غین )

امامزاده ازنا و (عین و غین )
نوع محل: زیارتی
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: همدان
آدرس: ایران - همدان - همدان - همدان - روستای ازنا و بخش فامنین روی تپه ای
بنای‌ این‌ امام‌زاده‌ در روستای ازنا و بخش فامنین روی تپه ای واقع شده است. این بنا به احتمال زیاد از آثار قرن های ششم و هفتم هجری است و در سال 1367 مراث فرهنگی مرکز آن را شناسایی کرده است. بنا دارای پلانی مربع شکل با اضلاع 10 متر و ارتفاعی در حدود 13 متر است که هشت متر آن را ساختمان و بقیه را گنبد بنا تشکیل می دهد. گنبد بر گوشواره هایی که بنای چهار ضلعی را به هشت ضلعی تبدیل می کند، استوار شده است. در هر یک از اضلاع بنا سه طاق وجود دارد که طاق نماهای طرفین قرینه اند و 130 سانتی متر و عرض 660 سانتی متر ارتفاع دارند. طاق نماهای اصلی نیز 370 سانتی متر عرض 660 متر ارتفاع دارند.
مصالح به کار رفته در بنا سنگ د آجر هایی در اندازه 5*25*25 سانتی متر همراه با ملات ساروج است. از همین آجرها برای تزئین بنا به ویژه در جبهه خارجی آن استفاده شده است. جبهه داخلی بنا فاقد هرگونه تزئینی است.
در قسمت غرب تپه که امامزاده بر آن واقع شده است. بنای دو امامزاده دیگر وجود دارد که به نام های عین و غین معروف شده اند.
بنای این امامزاده نیز به سبک مغولی ساخته شده است. در اطراف امامزاده ها قبر هایی دیده می شوند . گورستان روستا روی همین تپه است و انواع سنگ قبر ها با خطوط و نقوش گوناگون در آن وجود دارد. بنای این امازاده ها از نظر تزئینات آجرکاری به ویژه در قسمت در ورودی از زیبایی و لطافتی ویژه برخوردار است. ازآنجا که چبهه داخلی بنا بدون پوشش اندودی است، از نظر مطالعه ملات ها حایز اهمیت است. بنا در قسمت هایی دچار ریزش و فرسودگی شده است که با توجه به زیبایی و ارزش معماری آن باید هر چه سریعتر نسبت به بازسازی و مرمت آن اقدام شود.