• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تپه پري
ایران - استان همدان - ملایر - روستای پری ملایر
ایران - استان همدان - ملایر

تپه پري

تپه پري
نوع محل: تاریخی
تاریخ: هزاره اول میلادی
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: ملایر
آدرس: ایران - همدان - ملایر - روستای پری ملایر
این‌ تپه‌ با ۱۵ متر ارتفاع‌ در روستای‌ پری‌ از توابع‌ شهرستان‌ ملایر واقع‌ شده‌ است‌. در این‌ تپه‌ قبور مربوط‌ به‌ هزاره‌ اول‌ میلادی‌ کشف‌ شده‌ است‌. در درون‌ قبرها مرده‌ بر روی‌ بازوی‌ چپ‌ و یا راست‌ (بسته‌ به‌ زمان ‌دفن‌ مرده‌) قرار داده‌ می‌شده‌، بطوریکه‌ زانوها خم‌ شده‌ و دست‌ها روی‌ سینه‌ قرار گرفته‌ و سعی‌ گردیده‌ که‌ صورت‌جسد رو به‌ خورشید قرار گیرد. در کنار جسد نیز ظروف‌ و تزئیناتی‌ از قبیل‌ دستبند، گردنبند و انگشتر را که‌ در زمان‌ حیات‌ با شخص‌ بوده‌ است‌، همراه‌ جسد دفن‌ کرده‌اند.