• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار سرد كوه
ایران - استان همدان - ملایر - نزدیک روستای سلطان آباد ملایر
ایران - استان همدان - ملایر

غار سرد كوه

غار سرد كوه
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: ملایر
آدرس: ایران - همدان - ملایر - نزدیک روستای سلطان آباد ملایر
این‌ غار در نزدیکی‌ روستای‌ سلطان‌ آباد در ارتفاع‌ ۲۲۴۰ متری‌ کوه‌ سرده‌ ملایر قرار دارد.دهانه‌ غار با شیب‌ تندی‌ پایین‌ می‌رود. انتهای‌ شیب‌ با عبور از مدخل‌ سنگی‌ به‌ دهلیز اصلی‌ غار ختم‌ می‌شود.کناره‌ راست‌ دهلیز به‌ شاخه‌ فوقانی‌ غار اتصال‌ می‌یابد. میانه‌ غار وسیع‌ و سقف‌ آن‌ بلند است‌ و از معبر چاه‌مانندی‌ با دو پله‌ سنگی‌ طبیعی‌ می‌گذرد و به‌ محوطه‌ای‌ می‌رسد که‌ با زاویه‌ تندی‌ به‌ سمت‌ بالا کشیده‌ شده‌ و کف‌ آن‌ ناهموار است‌.
در کناره‌ چپ‌ این‌ محوطه‌ و به‌ دنبال‌ دهلیز یک‌ گودال‌ چاه‌ مانند وجود دارد که‌ دهلیز اصلی‌ غار را تشکیل‌ می‌دهد. غار در طول‌ ۷۳ متری‌ دهلیز پایان‌ می‌یابد. یک‌ ستون‌ سرتاسری‌ ۲ متری‌ استالاگمیت‌ تنها پدیده‌ دیدنی‌ این‌ غاراست‌. در کناره‌ این‌ ستون‌، حفره‌ تنگ‌ ۵ متری‌ دیده‌ می‌شود که‌ در داخل‌ آن‌ حوضچه‌ آب‌ زلالی‌ وجود دارد.