• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر جنگلها
ایران - استان همدان - نهاوند - کیلومتری‌ شهر نهاوند
ایران - استان همدان - نهاوند

جنگلها

جنگلها
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: همدان
شهر: نهاوند
آدرس: ایران - همدان - نهاوند - کیلومتری‌ شهر نهاوند
در فاصله‌ ۲۵ کیلومتری‌ شهر نهاوند جنگلی‌ وجود دارد که‌ یادگار جنگل‌های‌ باقی‌ مانده‌ جبال‌ زاگرس ‌است‌. این‌ ناحیه‌ جنگلی‌ ۲۰۰ هکتار وسعت‌ دارد. همجواری‌ سرآب‌ یکان‌ و تپه‌های‌ اطراف‌ آن‌ با این‌ جنگل‌، فضای‌ مصفا و دل‌ انگیزی‌ پدید آورده‌اند. این‌ ناحیه‌ به‌ کمپ‌های‌ سیاحتی‌ و تفریحی‌ - آموزشی‌ مجهز است‌.علاوه‌ بر این‌، بیشه‌زارهای‌ تویسرکان‌ و حواشی‌ سیمینه‌ رود نیز بعنوان‌ تفرجگاه‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند.