• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر برج فيروزه
ایران - استان خراسان رضوی - کاشمر - 17کیلومتری برد اسکن و 60کیلو متری کاشمر
ایران - استان خراسان رضوی - کاشمر

برج فيروزه

برج فيروزه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 786 سال
کشور: ایران
استان: خراسان رضوی
شهر: کاشمر
آدرس: ایران - خراسان رضوی - کاشمر - 17کیلومتری برد اسکن و 60کیلو متری کاشمر
فیروز آباد در فاصله کمی از مجتمع اردو گاهی شهر آباد قرار دارد. در این روستا آثار قلعه ای بسیار کهن و باستانی در حاشیه ده به چشم می خورد.مناره آجری که از اواخر قرن هفتم در این روستا بر جای مانده با ارتفاع 18 متر پا بر جاست،ارتفاع اولیه مناره بیش تر بوده است .قسمت اصلی بدنه برج با آجر های ساده و شکل هفت و هشت تزیین شده است. در داخل مناره آثار پلکانی که برای رفتن به نوک مناره است دیده می شود. در این برج کتیبه ای به خط کوفی وجود دارد.