• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حسینیه شوکتیه
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند - شهرستان بیرجند
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند

حسینیه شوکتیه

حسینیه شوکتیه
نوع محل: زیارتی
کشور: ایران
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند - شهرستان بیرجند
این حسینیه بزرگترین تکیه و حسینیه بیرجند است و از شاهکارهای معماری زمان به شمار می رود . بنا در زمان امیر اسماعیل خان شوکت الملک در دو طبقه ساخته شد و عناصر معماری آن شامل سر در ورودی با ویژگی های معماری سنتی ، هشتی ، دالان ، حوض خانه ، ایوان ، گنبد خانه و حجره هایی در اطاف صحن و دیگری به گنبد خانه راه دارد . گنبد خانه در پشت ایوان با شکوه بنا قرار دارد و دارای طاق نما های تزیینی و تزیینات رسمی بندی است . از ویژگی های عمده معماری این بنا ، رعایت خصایص معماری سنتی ایرانی در کل اجزاء آن است . این بنا پس از تاسیس مدرسه دارالفنون و تاسیس مدارس جدید در چند شهرستان از جمله تبریز و ارومیه به عنوان مدرسه شوکتیه فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد .