• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مزار دره شیخان ( مزار دری شیخا )
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند - دره شیخان در غرب ترمینال مسافربری بیرجند
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند

مزار دره شیخان ( مزار دری شیخا )

مزار دره شیخان ( مزار دری شیخا )
نوع محل: زیارتی
کشور: ایران
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند - دره شیخان در غرب ترمینال مسافربری بیرجند
دره شیخان در غرب ترمینال مسافر بری بیرجند قرار دارد و بنا بر روایات ، چند تن از اولاد و احفاد امام بافر ( ع) در آن مدفون هستند . بقعه اصلی مزار از داخل شش ضلعی به طول شش متر است و طاقی گنبدی و کاهگلی و یک ایوان کوچک دارد . ورودی بنا با کاشی تزیین شده است .
در شش گوشه درونی بقعه ، زاویه های کوچکی تبیه شده است و مردم در آن ها به نماز و دعا می پردازند . روز خاص زیارت این مکان مذهبی روز چهارشنبه است و صبح روز سیزدهم نوروز هم عده ای به این محل می روند.