• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حسینیه محبان الزهرا
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند - مقابل حسینیه نواب شهرستان بیرجند
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند

حسینیه محبان الزهرا

حسینیه محبان الزهرا
نوع محل: زیارتی
تاریخ: حدود 200 سال
کشور: ایران
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند - مقابل حسینیه نواب شهرستان بیرجند
این بنای دوره قاجاری با مساحت 1176 متر مربع ، در شرق محله چهار درخت ، مقابل حسینیه نواب شهرستان بیرجند قرار دارد.فضای ورودی حسینیه دارای قوس جناغی است و در دو طرف آن پیر نشین های دیده می شود . این فضا دارای تزیینات رسمی بندی و قاب های گچبری است . در ورودی چوبی و با گل میخ های فلزی تزیین شده و دارای دو کوبه مردانه و زنانه است . بعد از ورودی ، دالانی با پوشش خنچه پوش تخت به چشم میخورد . در انتهای دالان یک هشتی با تزیینات رسمی بندی و طاق نماهایی با قوس خنچه پوش تخت دیده می شود و سپس دالانی دیگر با همان پوشش خنچه پوش تخت قرار دارد. هشتی بنا دارای روشندانی به شکل کلاه فرنگی است . دالان دوم به صحن حیاط منتهی می شود و دارای طاقچه ها و طاق نماهایی با قوس خنچه پوش تخت است . در ضلع شمالی حیاط ، دالانی قرار دارد که از کف حیاط بالاتر است و ورودی اتاق ها باپوشش خنچه پوش با دور عدسی است. این دالان به صورت گهواره ای مسقف شده است . ضلع جنوبی نیز دارای فضاهایی است که به فضای پشتی حسینیه منتهی می شوند و دارای طاق نماهایی با تزیینات رسمی بندی و زیر زمینی با قوس جناغی و پوشش گهواره ای است. در این ضلع ، فضایی با وشش عرقچین و کاربندی که حدود دو پله از کف حیاط بالاتر است ، قراردارد . قوس های طاقچه های ضلع شرقی از نوع خنچه پوش با دور عدسی است . صحن حیاط نیز دارای ورودی ایوان مانند با پوشش خنچه پوش با دور عدسی است. تزیینات و کتیبه های بنا عبارتند از:تزیینات رسمی بندی و قاب های گچبری شده فضای ورودی ، تزیینات رسمی بندی در هشتی بنا و طاقچه های ضلع جنوبی و تزیینات آجر کاری به شیوه خفته و راسته در ازاره دیوار های ضلع جنوبی .حسینیه دارای اتاق بزرگی جهت بر پایی مراسم عزاداری ، اتاق شاه نشین و دیگر فضاهای منفرد است .