• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حسینیه گود
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند - شهرستان بیرجند
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند

حسینیه گود

حسینیه گود
نوع محل: زیارتی
تاریخ: حدود 200 سال
کشور: ایران
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند - شهرستان بیرجند
معماری این حسینیه دوره قاجاری به سبک تک ایوانی است . ایوان رفیع و تقریبا عریض آن با گچبری هایی با اشکال مختلف بیضی ، دایره و ترنجی تزیین شده است . شاه نشین آن با تزیینات منحصر به فرد خود قسمتی دیگر از معماری این بنا است .