• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه فورگ
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند - شهرستان بیرجند
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند

قلعه فورگ

قلعه فورگ
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند - شهرستان بیرجند
ساخت بنای این قلعه در زمان (( میرزا بقا خان )) - حاکم منطقه از سوی نادر شاه - شروع شد . پس از وی ، پسرش (( میرزا رفیع خان )) ساخت قلعه را به اتمام رساند . مصالح به کار رفته در بنا سنگ ، آجر ، خشت ، گچ ، آهک و ساروج است. فضای داخلی قلعه از قسمتهای مختلف مانند محل زندگی خدمه ، اصطبل ، انبار مهمات ، کوره آجرپزی و آب انبار تشکیل شده است که به وسیله حصار قلعه و برج های مدور احاطه شده اند . بالای حصار و برج ها کنگره دار است و منافذی ( تیر کش ) جهت دیده بانی و دفاع در آن تعبیه شده است. دروازه اصلی قلعه در ضلع شرقی و یک دروازه کوچک تر در ضلع شمالی آن قرار دارد . شاه نشین در بلند ترین نقطه قرار دارد و فضاهایی از قبیل اصطبل ، مسجد ، آب انبار ، اتاق هایی که در دو طبقه ساخته شده بودند و ... را در بر دارد . این بنا در زمان حکمرانی شوکت الملک در منطقه توسط سپاهیان وی فتح و با دستگیری حاکم آن غیر مسکونی و متروک شد .