• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه خور
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند - مجاورت روستای خور
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند

قلعه خور

قلعه خور
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند - مجاورت روستای خور
این بنای خشتی در مجاورت روستای خور از توابع بخش خوسف قرار دارد. قلعه بر روی صخره ای به ارتفاع حدود پنج تا ده متر از سطح زمین های اطراف بنا شده است .این قلعه به سبک قلعه های بیابانی احداث شده و از گودالی که در اطراف قلعه وجود دارد، به عنوان یک عامل تدافعی موءثر استفاده شده است . عمده مصالح به کار رفته در ساخت بنای این قلعه خشت ، گل و تعداد محدودی آجر است .