• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه خوسف
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند - شهر خوسف
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند

قلعه خوسف

قلعه خوسف
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند - شهر خوسف
این بنا در شهر خوسف قرار دارد. بنای اولیه آن به زمان نادر شاه تعلف دارد و تا آواخر دوره زندیه فضای داخلی آن به فراخور نیازگسترش یافته است . مصالح به کار رفته در بنا خشت ، آجر و گچ است و به استناد روایت تاریخی ، در بالای ورودی آن مخزن های آب جوش و آتش قرار داشت .