• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رباط کوهک رود بالا
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند - نود کیلومتری جنوب شرقی بیرجند
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند

رباط کوهک رود بالا

رباط کوهک رود بالا
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند - نود کیلومتری جنوب شرقی بیرجند
رباط کوهک در فاصله نود کیلومتری جنوب شرقی بیرجند ، در امتداد جاده بیرجند . زاهدان ، در میان گسترده دشت و تپه ماهوارهای اطراف که به معدن مس قدیمی شهرت دارد، واقع شده است . این رباط با مصالحی چون سنگ ، گل و یا گچ ساخته شده است و دارای فضاهای متناسب و هماهنگ است و ارتیاط و مسیر های دسترسی در آن به راحتی صورت می گیرد . فضای میانسرای رباط که فضایی کاملا ساده و به دور از هرگونه تزیینات است ، از قسمت هایمهم این رباط به شمار می رود . اتاق ها در طرفین حیاط مرکزی رباط یا میانسرای آن قرار دارند. سایر کاروانسراهای بیرجند:کاروانسرای بلوری واقع در پشت بازار سرپوش ، کاروانسرای حاج محمد حسین بیک در خیابان صمدی ، کاروانسرای حاج علی رضا بیک در بازار چهکندی ها ، کاروانسرای ارباب پشت مسجد مصلی ، کاروانسرای محمد علی مودی و ...