• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پل میرزا رسول
ایران - استان آذربایجان غربی - میاندوآب - در غرب شهرستان میاندوآب وسه کیلومتری جاده میاندوآب به مهاباد روی رودخانه سیمینه رود
ایران - استان آذربایجان غربی - میاندوآب

پل میرزا رسول

پل میرزا رسول
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوره قاجار
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - میاندوآب - در غرب شهرستان میاندوآب وسه کیلومتری جاده میاندوآب به مهاباد روی رودخانه سیمینه رود
پل میرزا رسول در غرب شهرستان میاندوآب وسه کیلومتری جاده میاندوآب به مهاباد روی رودخانه سیمینه رود ساخته شده است . این پل ظاهرا توسط (میرزا رسول) در اوایل دوره قاجار ساخته شد . جهت پل شرقی – غربی طول آن هشتاد متر و عرض آن 60/4 متر و ارتفاع آن از بستر پل در چشمه وسطی 70/7 متر است . این پل دارای پنج دهانه با قوس های جناغی است . این قوس ها با آجر و ملاط ساروج ساخته شده است . پایه آن از قلوه سنگ و سنگهای تراشیده سفید آهکی شکل گرفته است .