• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار چهلکندی ها
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند - سه راه اسدی
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند

بازار چهلکندی ها

بازار چهلکندی ها
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند - سه راه اسدی
این بازار در سه راه اسدی قرار دارد و مشاغلی ما نند آهنگری و جگر فروشی را در بر میگیرد . از دیگر بازار های موجود در اطراف این بازار ها می توان به بازار پشم فروشان ، بازار کفش فروشان و بازار مسگران اشاره کرد که برخی از حجره های موجود در آن ها بدون تغییر باقی مانده اند .