• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خانه سنتی لیلا حسین جعفر
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند - بافت تاریخی بیرجند
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند

خانه سنتی لیلا حسین جعفر

خانه سنتی لیلا حسین جعفر
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند - بافت تاریخی بیرجند
این بنای تاریخی و موقوفه در درون بافت تاریخی بیرجند قرار دارد و از ویژگی های معماری آن ، قوس کلیل آذری دو گلویی با ردیفی از رخبام ها از عناصر تزیینی بنا در دوره قاجار است. ارتباط اجزای معماری بینگر و نشان دهنده اصالت معماری در این بنا است. قرینه سازی و ایجاد فضاهای مورد نیاز با تزیینات ساده ، ایوان ها و ستون های چهار ضلعی که به فضای شاه نشین ارتباط پیدا می کند ، حالتی خاص در بنا ایجاد کرده است.