• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خانه مالکی
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند - شهر خوسف
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند

خانه مالکی

خانه مالکی
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند - شهر خوسف
این خانه قاجاری در شهر خوسف از توابع شهرستان بیرجند قرار دارد. یکی از ویژگی های این بنا وجود ایوانی است که پایین تر از سطح معبر گذرگاه عمومی قرار گرفته است . ورودی بنا شباهت بسیاری به فضای دسترسی به حمام های قدیمی دارد. از عمده تزیینات معماری بنا قوس برجسته ، خزینه مربع شکل در ایوان ، قاب تزیینی ، چینی بسیار زیبا در بخش فوقانی درگاه ورودی اصلی به شاه نشین و نقوش گل ترکیبی شاه عباس با گچ ایوان است.