• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر زرینه رود ( جغتو چای) ‏
ایران - استان آذربایجان غربی - میاندوآب - از کوههای کردستان سرچشمه گرفته ‏
ایران - استان آذربایجان غربی - میاندوآب

زرینه رود ( جغتو چای) ‏

زرینه رود ( جغتو چای) ‏
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - میاندوآب - از کوههای کردستان سرچشمه گرفته ‏
این رودخانه از کوههای چهل چشمه کردستان ، بین سقز و بانه سرچشمه می گیرد و پس از عبور از شرق میاندواب در جلگه ‏وسیع آبرفتی به چند شاخه تقسیم می شود و از گوشه جنوب شرقی به دریاچه ارومیه می ریزد . طول آن 300 کیلومتر و حوزه ‏آن بیش از 1100 کیلومتر مربع است . متوسط آبدهی این رودخانه ماهانه 5/139 میلیون متر مکعب برآورد می گردد . بر روی ‏این رودخانه سد نسبتا بزرگی احداث شده است که از سد ارس مرتفع تر و از نظر ظرفیت و اهمیت بعد از سد مزبور قرار دارد ‏این سد حدود 70 کیلومتر با شهر میاندوآب فاصله دارد . سد انحرافی آن به نام نوروز مهر حدود 10 کیلومتری میاندوآب واقع ‏شده است و آب مورد نیاز کشتورزی جلگه میاندوآب و قسمتی از دشتهای بناب و ملکان را تامین می کند . ماهیان بومی رودخانه ‏عبارتند از:کپور ، سفید ، اسپله و زرد ماهی که طول برخی از آنها به یک متر نیز می رسد . ملاحظه می شود که قابلیت سیاحتی ‏این رودخانه چه از نظر تفرجگاهی و چه از نظر استفاده های قایق سواری بسیار زیاد است . به ویژه دریاچه سد اصلی و انحرافی ‏آن می تواند منبع مهمی برای برنامه های توریستی و تفریحی تلقی گردد . ولی در حال حاضر هیچ نوع بهره برداری توریستی به ‏جز صید ماهی از آن صورت نمی پذیرد . ‏