• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آبشار چهارده
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند - بیرجند- دره چهارده
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند

آبشار چهارده

آبشار چهارده
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند - بیرجند- دره چهارده
این آبشار ها در انتهای دره ای به همین نام در ارتفاعات باقران در شمال بیرجند قرار دارند. در اولین و مرتفع ترین این آبشار ها آب از ارتفاع حدود هفت متری با پایین سرازیر می شود.