• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قنات خیر آباد
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند - محله خیر آباد
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند

قنات خیر آباد

قنات خیر آباد
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند - محله خیر آباد
به جز این دو قنات که هر دو در دامنه شیب جنوبی تپه شهر جاری بوده وهستند. در محله خیر آباد از آب کاریز روستایی به نام خیر آباد هماستفاده می شد.این قنات را میرزا محمد علی نامی که در اواخر سده سیزدهم شمسی مستوفی قاین بود، ساخت ومقداری از آب آن را برای حمام ، تکیه ومصلی وکاروانسرایی که ساخته بود، وقف کرده بود.