• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر موزه باستان شناسی
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای خیابان معلم بیرجند
ایران - استان خراسان جنوبی - بیرجند

موزه باستان شناسی

موزه باستان شناسی
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند - انتهای خیابان معلم بیرجند
این موزه با وسعت ششصد متر مربع زیر بنا در طبقه دوم عمارت اکبریه ، در انتهای خیابان معلم بیرجند قرار دارد و از بخش های مهمی چون بخش سفال ، سکه ، فلز ، قرآن وکتابت ، اسلحه و ابزار جنگ و میراث خاندان علم - که توسط بنیاد مستضعفان در اختیار موزه بیرجند قرار داده شد- شکل گرفته و نشانگر سیر تاریخی از هزاره سوم ق.م تا دوره قاجاریه است. موزه باستان شناسی با توجه به غنای فرهنگی منطقه ، جمعیت جوان ، وجود دانشگاه ها و مراکز فرهنگی و مسافرت هزاران گردشگر به این منطقه در سال 1371 ش راه اندازی شد و بعد از موزه مشهد ، مهمترین موزه باستان شناسی استان خراسان است.
سفال ها ، سکه ها ، بیشترین آثار این موزه را تشکیل می دهند . مجموعه سفال ها، دوره های مختلف تاریخ از سفال های نخودی هزاره سوم ق .م ، سفال های خاکستری هزاره اول میلاد تا سفال های لعابدار دوره اسلامی را در بر می گیرد و نیز سکه هائی از پارتیان ، الیمایی ها و ساسانیان قبل از اسلام ، سکه های دوران های مختلف اسلامی تا دوره قاجار را شامل می شود.