• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دشت کامیاران ‏
ایران - استان کردستان - کامیاران - قسمت جنوبی آن در استان کرمانشاه و حوزه شمالی آن نیز در آبادی ورله در استان کردستان‏
ایران - استان کردستان - کامیاران

دشت کامیاران ‏

دشت کامیاران ‏
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: کردستان
شهر: کامیاران
آدرس: ایران - کردستان - کامیاران - قسمت جنوبی آن در استان کرمانشاه و حوزه شمالی آن نیز در آبادی ورله در استان کردستان‏
این دشت دو قسمت دارد . قسمت جنوبی آن در استان کرمانشاه و حوزه شمالی آن نیز در آبادی ورله در استان کردستان واقع ‏شده است . این دشت با 950 کیلومترمربع وسعت در ارتفاع 1400 متری از سطح دریا قرار گرفته است و یکی از زیباترین ‏دشتهای جذاب استان کردستان به ویژه از نظر چشم اندازهای زیبا محسوب می شود . ‏