• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تپه حاجی فیروز
ایران - استان آذربایجان غربی - نقده - در بخش شرقی دره سلدوز –در دو کیلومتری جنوب شرقی تپه حسنلو-
ایران - استان آذربایجان غربی - نقده

تپه حاجی فیروز

تپه حاجی فیروز
نوع محل: تاریخی
تاریخ: مربوط به هزاره ششم ق . م
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: نقده
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - نقده - در بخش شرقی دره سلدوز –در دو کیلومتری جنوب شرقی تپه حسنلو-
تپه حاجی فیروز در بخش شرقی دره سلدوز در دو کیلومتری جنوب شرقی تپه حسنلو قرار دارد. حفاری های این تپه شانزده لایه استقرار و یازده مرحله ساختمان سازی را مشخص می کند. بر طبق این حفاری ها، واحدهای ساختمان های هزار ششم ق.م حاجی فیروز به صورت واحدهایی مستقل از یک دیگر بنا شده بودند. واحدهای ساختمانی دارای اتاق های نشیمن، محل آماده سازی غذا پخت و پز، انبارک های غذا و آذوقه و خمره های ذخیره بود. اجساد کودکان را هم معمولاً از چینه و در بعضی موارد از خشت هایی که بدون قالب بود، می ساختند. سطوح دیوارها را گاهی با مخلوط از کاهگل و گچ اندود کرده بودند. بوی قسمتی از دیوار یکی ازمنازل اثر رنگ قرمز مشاهده شد.کف بعضی از اتاق های نشیمن را هم با محلول گل اخری قرمز کرده باشند. سفال های منقوش حاجی فیروز را می توان یکی از عناصر فرهنگی مشخصه دوره حاجی فیروز محسوب کرد. نقاشی روی سطح خارجی ظرف صورت می گرفت و به ندرت نمونه هایی دیده شده است که سطح داخلی ظرف را نیز با نقاشی تزئین کرده بودند. عناصر نقشی عبارت بودند از:انواع نقوش هندسی و خطی مانند جناقی ها، زیگزاگ ها، مثلث های سرو ته، نقوش درختی و نقطه چین ها/.