• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه گرادو
ایران - استان آذربایجان غربی - مهاباد - مهاباد - 500 متری جاده مهاباد- سردشت
ایران - استان آذربایجان غربی - مهاباد

چشمه گرادو

چشمه گرادو
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: مهاباد
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - مهاباد - مهاباد - 500 متری جاده مهاباد- سردشت
چشمه گراو تقریبا در 500 متری جاده مهاباد- سردشت واقع شده است و در سمت راست بستر رودخانه کوچکی بر روی تپه ای با ترکیبات آهکی قرار دارد. آب چشمه از دو مظهر به فاصله 100 متر از یکدیگر از زمین خارج می شود. سنگ های کربنات آهکی اطراف دو مظهر را تراشیده و دو حوضچه به وجود آورده اند که در یکی بانوان و در دیگری آقایان استحمام می کنند. حوضچه زنانه به شکل مربع مستطیل و به طول 4/2 متر و به عرض 9/1 متر و 80 سانتی متر عمق است. حوضچه مردانه در شمال شری حوضچه اول قرار دارد و به شکل مستطیل به طول 8/1، عرض 4/1 متر و عمق 20 سانتی متر است. از نقاط گوناگون کف حوضچه ها گاز به مقدار فراوان خارج می شود، ولی آبدهی چشمه ها خیلی کم است.