• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بوستان ها(مجوعه درخت سبز
ایران - استان هرمزگان - کیش - کیش
ایران - استان هرمزگان - کیش

بوستان ها(مجوعه درخت سبز

بوستان ها(مجوعه درخت سبز
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 500 تا 600 سال
کشور: ایران
استان: هرمزگان
شهر: کیش
آدرس: ایران - هرمزگان - کیش - کیش
آبهای سطحی به قسمتی از منطقه شمالی جزیره که به دره پرتغالی ها معروف است سرازیر می شوند،لذا این منطقه از سرسبزی خاصی برخوردار است،در اطراف یکی از کهنسا ل ترین درختان لور جزیره،مجوعه درخت سبز احداث شده است.
سرسبزی محوطه ساختمان ها و نرده های چوبی و پیاده روهای این مجموعه ،مناطق شمالی کشور را تداعی می کند.اما یکی از عواملی که سیاحت کنندگان را به این نقطه می کشاند،هیبت افسانه ای درخت سبز است.
درخت سبز کهنسال ترین درخت((لور)) جزیره استو احتمالا بین 500 تا 600 سال عمر دارد.بر شاحه های این درخت،گره هایی با نخ یا پارچه زده شده است کهدر نگاه او آن را به توعی مقدس می نمایاند. گروهی از مردم عقیده دارن کهاین دخت شگون دارد و به همین دلیل به قصد برآورده شدن نیازشان پارچه هایی به شاخه های آن می بندند. اما هیچکی نمیداند که جنبه تقدس درخت لور کهنسال چیست،و معتقدند که گر ه های موجود اجتمالا به وسیله مسافران جزیره و ساکنان تازه آن به درخت زده شده است.
یکی دیگر از عوامل جذابیت مجموعه درخت سبز همجواری آن با شهر تاریخی جزیره است که به گردشگران امکان میدهد ضمن بازدید از بقایای شهر تاریخی جزیره ساعاتی را دراین مجموعه به استراحت بگذرانند.