• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر جزیره تاریخی شهر
ایران - استان هرمزگان - کیش - جزیره کیش
ایران - استان هرمزگان - کیش

جزیره تاریخی شهر

جزیره تاریخی شهر
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: هرمزگان
شهر: کیش
آدرس: ایران - هرمزگان - کیش - جزیره کیش
جزیره دارای وسعت حدود 120 هکتار است. در جزیره قدیمی شهر خرابه و پستی و بلندی های گسترده وجود دارد،این منطقه روزگاری شهری آباد و بزرگ بوده است،که خرابه های برجامانده از این شهر بازگوکننده وسعت آن بوده است. سقف ها ،تاقی ها ،پوشش های برجا مانده مشخص کننده این است که جمعیت کثیری در خود داشته، قسمتی از معماری شهر از جمله تاقی های سنگی شکل از گزند تخریب در امان مانده است
معقول ترین انتخاب و طبیعی ترین انتخاب شهر جزیره بوده برای ایجاد این بخش جزیره سه دلیل عمده وجود داشته، از جمله تقریبأ ده متر از سطح دریا بلند تر است،سخره های مرتفعی در ساحل آن وجود دارد و دریای نسبتا آرام تری دارد . بندرگاه آن نقش طبیعی دماغه و خلیج داردسواحل جزیره .