• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده قاسم شمیران
ایران - استان تهران - ری - شمال شمیران -در روستای قدیمی دژ علیا
ایران - استان تهران - ری

امامزاده قاسم شمیران

امامزاده قاسم شمیران
نوع محل: زیارتی
تاریخ: صفویان(907-1135 ه ق ) سال 963
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: ری
آدرس: ایران - تهران - ری - شمال شمیران -در روستای قدیمی دژ علیا
امامزاده قاسم در شمال شمیران و در روستای قدیمی دژ علیا واقع است. بنای اصلی امامزاده برجی هشت ضلعی است که هر ضلع آن از داخل 25/2 متر عرض دارد و از آجر ساخته شده است. این بقعه امروزه دارای صحن، ایوان، رواق و گنبد کاشی کاری است. اصل بنای بقعه را از قرن هفتم هجری دانسته اند. در زمان شاه تهماسب صفوی صندوقی با تاریخ 963 ه ق بر روی مرقد نهاده شد.
ساختمان اصلی بقعه در زمان فتحعلی شاه قاجار توسعه یافت و ایوان بزرگ فعلی در طرف قبله بنا شد. بیرون بقعه و در گوشه جنوب غربی بنای قدیم، هنوز طاق نماها و رومی های عهد صفوی مشهود است. گنبد بیرونی بنا پیازی شکل است . ساقه آن با پوششی از کاشی خشتی با نقوس هندسی و خطوط کوفی بنایی تزئین شده است. صندوق امامزاده در سال 963 ه ق در سی و سومین سال پادشاهی شاه تهماسب صفوی روی مرقد نصب شد.
گورستان امامزاده قاسم در زمینهای پیرامون بنا به شکل پلکانی قرار گرفته و مقابر خانوادگی خانواده های قدیمی و سرشناس تهران را در خود جای داده است.