• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه قینرجه
ایران - استان اردبیل - مشگین شهر - درفاصله تقریبی 22 کیلومتری جنوب غربی مشگین شهر
ایران - استان اردبیل - مشگین شهر

چشمه قینرجه

چشمه قینرجه
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: اردبیل
شهر: مشگین شهر
آدرس: ایران - اردبیل - مشگین شهر - درفاصله تقریبی 22 کیلومتری جنوب غربی مشگین شهر
چشمه معدنی قینرجه درفاصله تقریبی 22 کیلومتری جنوب غربی مشگین شهر واقع شده است.
آب چشمه قینرجه به رودخانه وارد می شود و در مسیر حرکت آن رسوب های رنگی آهن و آلگ ها دیده می شود. به سبب گرمای زیاد آب چشمه را با مقداری آب سرد رودخانه می آمیزند و در خوضچه ای برای استحمام مورد استفاده قرار می دهند.
آب این چشمه از دسته آب های کلروره سدیک گازدار خیلی گرم است و برای درمان لنفاتیسم، راشیتیسم، بیماری زنانه، برخی رماتیسم های مزمن استفاده می شود و همچنین به سبب گازدار بودن،در زمینه بیماری های تنفسی کاربرد دارد.