• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه قوتورسو
ایران - استان اردبیل - مشگین شهر - 60کیلومتری جاده اردبیل مشکین شهر و 25کیلومتری مشکین شهر روستای لاهرود
ایران - استان اردبیل - مشگین شهر

چشمه قوتورسو

چشمه قوتورسو
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: اردبیل
شهر: مشگین شهر
آدرس: ایران - اردبیل - مشگین شهر - 60کیلومتری جاده اردبیل مشکین شهر و 25کیلومتری مشکین شهر روستای لاهرود
در 60کیلومتری جاده اردبیل مشکین شهر و 25کیلومتری مشکین شهر روستایی وجود داردکه به لاهرود معروف است،در 24کیلومتری این آبادی ،چشمه قوتور واقع شده است.در این ناحیه تشکیلات آذرین زیاد دیده می شود و سنگ های رسوبی اطراف چشمه انبوهی گوگرد دارد. ارتفاع چشمه از سطح دریا در حدود 2300 متر است.
آب چشمه پس از خروج از زمین و عبور از مجرایی قنات مانند،حوضی کم عمق راتشکیل می دهد که اطراف آن با سنگ پوشیده است و به عنوان استخری برای استحمام مراجعه کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد.
بوی هیدروژن و سولفور در اطراف چشمه به شدت احساس می شود . درجه حرارت آب در حوض و نزدیک مظهر 41درجه و هدایت الکتریکی آب برای 20 درجه حرارت 1700 است. این آب درردیف آب های معدنی سولفاته کلسیک و گوگرد خیلی گرم است که آثار اسید سولفوریک آزاد دارد.اهای محل از شستن لباس در آب چشمه خودداری می کنند و می گویند که این کار باعث سوارخ شدن پوشاک آن ها می شود.